Cách thức chọn phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương dành cho cá nhân tự kinh doanh.

 
 

Bắt đầu từ đây

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Tạo tài khoản cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, trước tiên quý vị cần tạo tài khoản trên Frances Online.

Frances Online là gì?

Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon và là hệ thống trực tuyến để đăng ký nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bảo hiểm thất nghiệp. 

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản ngay 
Frances Online

Cách chọn chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Step 1: Thu thập giấy tờ 

Quý vị phải chuẩn bị một trong các giấy tờ sau trước khi đăng ký:

  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ở Oregon của năm trước—nếu không có, quý vị có thể xin một bản sao từ Bộ Doanh thu Oregon (DOR)
  • Thu nhập thuần từ hoạt động tự kinh doanh của năm trước
 Step 2: Đăng ký nhận phúc lợi

Khi sẵn sàng nộp đơn đăng ký, quý vị phải truy cập Frances Online. Hãy nhớ:
  • Đăng ký không sớm hơn 30 ngày trước khi quý vị cần nghỉ phép
  • Đăng ký không muộn hơn 30 ngày sau khi quý vị nghỉ phép 
 Step 3: Cập nhật đơn đăng ký 

Sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, hãy cập nhật đơn đăng ký nếu có thay đổi về khung thời gian nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về cách thức cập nhật đơn đăng ký
 

Các bước tiếp theo

Sau khi tạo tài khoản, dưới đây là những điều quý vị sẽ cần thực hiện:

Thời điểm quý vị có thể đăng ký nhận phúc lợi

Quý vị sẽ có thể đăng ký nhận phúc lợi vào ngày 3 tháng 9 năm 2023. Sau đây là những điều quý vị cần biết:

  • Quý vị sẽ hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi tương tự như người lao động. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi đó và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.
  • Trong hầu hết trường hợp, cá nhân tự kinh doanh phải nộp tiền ít nhất được 1 quý thì mới hội đủ điều kiện để nhận một số phúc lợi.
  • Số tiền trợ cấp mà quý vị sẽ nhận được phụ thuộc vào thời điểm quý vị bắt đầu đóng góp tiền. Ví dụ: nếu quý vị bắt đầu đóng góp từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quý vị sẽ nhận được một số tiền trợ cấp khác so với người có cùng mức thu nhập nhưng bắt đầu đóng góp từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.
  • Sau khi chọn đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và có thời gian đóng góp được một năm, cá nhân tự kinh doanh có thể nhận được toàn bộ số tiền trợ cấp trên tổng thu nhập. Nếu thời gian đóng góp dưới một năm, số tiền trợ cấp của quý vị sẽ ít hơn. 


Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của gói bảo hiểm đối với cá nhân tự kinh doanh.

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật trang này trong những tháng tới khi chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được ra mắt, vậy nên quý vị hãy chú ý theo dõi!

Đăng ký nhận bản tin
 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm