Dành thời gian để chăm sóc vào lúc cần nhất

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon đảm bảo rằng quý vị có thể nghỉ phép có lương để chăm sóc bản thân hoặc những người thân yêu vào những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Tìm hiểu thêm về chương trình, ý nghĩa của chương trình đối với quý vị và gia đình cũng như những điều mà quý vị cần chuẩn bị.

 
 

Tôi có được bảo hiểm không?

Hầu hết những người lao động tại Oregon đều được bảo hiểm theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Quý vị sẽ được tự động bảo hiểm nếu:

 • Quý vị làm việc cho một hãng sở tại Oregon, và
 • Quý vị đã kiếm được ít nhất $1,000 của năm trước khi đăng ký nhận phúc lợi của chương trình, và
 • Quý vị gặp một sự kiện cuộc sống đã khiến quý vị hội đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình (tìm hiểu thêm về những sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn)
 
*Nếu quý vị làm việc ở nhiều hơn một tiểu bang, vui lòng xem tờ thông tin Địa Điểm Thực Hiện và thư chung với Washington.
 

 Loại công việc nào hợp lệ với chương trình? 

 Chương trình chấp nhận loại công việc:
 • Theo mùa vụ ở Oregon, hoặc
 • Toàn thời gian ở Oregon, hoặc 
 • Bán thời gian ở Oregon, hoặc
 • Làm việc cho một hoặc nhiều hãng sở ở Oregon

 
Quý vị không được tự động bảo hiểm nếu quý vị là:  

 • Cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập
 • Chính quyền bộ lạc hoặc người lao động của Chính quyền bộ lạc
 • Người lao động liên bang
 • Người tham gia trong một chương trình đào tạo việc làm như một phần của chương trình hỗ trợ của tiểu bang hoặc liên bang
 • Người tham gia trong một chương trình vừa học vừa làm, cung cấp cho học sinh tại các tổ chức giáo dục trung học hoặc sau trung học các cơ hội việc làm để được hỗ trợ tài chính hoặc đào tạo nghề
 • Người lao động ngành đường sắt được miễn trừ theo Đạo Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đường Sắt Liên Bang
 • Tình nguyện viên
Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, nhà thầu độc lập hay hãng sở của Chính quyền bộ lạc
 

Những mốc thời gian quan trọng cần biết

Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Người lao động và hãng sở có quy mô lớn bắt đầu đóng góp cho chương trình.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Toàn bộ người lao động đóng góp 60% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1%, bất kể quy mô của hãng sở.

Ngày 3 tháng 9 năm 2023
Ngày 3 tháng 9 năm 2023

Các phúc lợi bắt đầu có hiệu lực.

Hình thức nghỉ phép nào thuộc phạm vi của chương trình?

Nghỉ phép vì công việc gia đình
Nghỉ phép vì công việc gia đình

Chăm sóc cho thành viên trong gia đình:

Nghỉ phép vì lý do y tế
Nghỉ phép vì lý do y tế

Chăm sóc bản thân khi quý vị mắc:

Nghỉ phép vì lý do an toàn
Nghỉ phép vì lý do an toàn

Đối với những nạn nhân sống sót sau khi bị:

 • Xâm hại tình dục 
 • Bạo lực gia đình 
 • Quấy rối
 • Rình rập

Những thuật ngữ chính

Thành viên gia đình

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được tạo ra dành cho mọi gia đình, đảm bảo mọi người có thể tiếp cận chương trình vào thời điểm cần thiết và theo định nghĩa bao hàm về “thành viên gia đình”. Thành viên gia đình theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon có thể là bất kỳ đối tượng nào dưới đây:
 • Vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị
 • Con (con đẻ, con riêng hoặc con nuôi), con của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của con của quý vị
 • Cha/mẹ (cha/mẹ ruột, cha/mẹ nuôi, cha/mẹ kế hoặc người giám hộ hợp pháp), cha/mẹ của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của cha/mẹ của quý vị
 • Anh/chị/em ruột hoặc anh/chị/em kế của quý vị hay phối ngẫu/bạn đời của họ
 • Ông/bà của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của ông/bà của quý vị
 • Cháu của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của cháu của quý vị
 • Bất cứ ai có quan hệ máu mủ với quý vị 
 • Bất cứ ai có mối liên hệ với quý vị và có mối quan hệ gia đình

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn là bất kỳ sự kiện nào sau đây:

Phúc Lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Nghỉ phép có lương

Quý vị có tối đa 12 tuần nghỉ phép có lương kéo dài trong thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày quý vị nghỉ phép). Quý vị có thể nghỉ phép một tuần hoặc một ngày mỗi lần tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của quý vị.

Quý vị có thể được nghỉ thêm tối đa 2 tuần (tổng cộng tối đa 14 tuần) nếu quý vị mang thai, sinh con hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe do sinh con.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ chi trả cho quý vị hàng tuần trong suốt thời gian quý vị nghỉ phép. Tìm hiểu thêm.

Trong thời gian nghỉ phép có lương, luật pháp sẽ bảo vệ công việc của quý vị nếu quý vị làm việc cho hãng sở của mình ít nhất 90 ngày liên tục.

Hãng sở không được sa thải hay đe dọa quý vị nếu quý vị đủ điều kiện nghỉ phép có lương và họ phải cho phép quý vị nghỉ phép theo luật định.

Quý vị có quyền trở lại vị trí công việc từng đảm nhận trước khi nghỉ phép nếu quý vị đã làm việc cho hãng sở ít nhất 90 ngày liên tục theo luật. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không bị mất chức vụ hay vai trò của mình trong thời gian nghỉ phép có lương, nếu vẫn còn vị trí công việc đó hay thậm chí được đảm nhiệm bởi người lao động thay thế tạm thời trong thời gian quý vị nghỉ phép.

Tôi phải đóng góp bao nhiêu vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

Sau đây là cách thức chương trình vận hành:
Hãng sở và người lao động chia sẻ chi phí đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

 • Tổng tỷ lệ đóng góp năm 2023 là 1% (mức này có thể thay đổi qua các năm nhưng sẽ không bao giờ vượt quá 1%). Tổng tỷ lệ đóng góp là số tiền mà cả hãng sở và người lao động của họ cùng nộp vào chương trình.
 • Người lao động nộp 60% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp. Mức này không lớn hơn 0,6% tổng tiền lương của quý vị, tối đa là $132,900 (trong năm 2023). Điều này có nghĩa là sau khi tiền lương của quý vị đạt đến $132,900 (đối với 1 hãng sở) trong năm theo lịch, quý vị sẽ không phải đóng góp bất kỳ khoản nào tính trên phần tiền lương cao hơn con số đó. (Số tiền này có thể điều chỉnh vì lý do lạm phát theo từng năm.)
 • Hãng sở quy mô lớn có 25 nhân viên trở lên nộp 40% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1%. 
 • Các khoản đóng góp sẽ được hãng sở trích từ tiền lương của quý vị bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023. Quý vị có thể sử dụng bảng tính khoản đóng góp để tìm ra số tiền gần đúng.
Bảng tính khoản đóng góp

Sẵn sàng tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon 

Sau đây là một số điều quý vị cần ghi nhớ để chuẩn bị:

Đăng ký nhận bản tin

Duy trì cập nhật để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Thời điểm gửi thông báo cho hãng sở của quý vị về việc sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương:

Thông báo trước 30 ngày
Thông báo trước 30 ngày

Nếu quý vị biết sắp tới mình cần sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương để thực hiện một thủ thuật y tế, sinh con, nhận con nuôi hay vì bất kỳ sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn nào khác, hãy gửi văn bản thông báo cho hãng sở của quý vị ít nhất 30 ngày theo lịch trước khi nghỉ phép.

Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ
Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị phải thông báo cho hãng sở (không yêu cầu gửi văn bản thông báo) về dự định sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương của quý vị trong vòng 24 giờ. 3 ngày sau khi bắt đầu nghỉ phép, quý vị phải gửi văn bản thông báo cho hãng sở.

Nếu không thông báo cho hãng sở, quý vị có thể bị trừ khoản trợ cấp hàng tuần đầu tiên lên đến 25%. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm